Culturele ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Vonk (voorheen Stichting Kreater) als culturele ANBI aangewezen.   

Wat betekent dat? Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Echter in de aangifte inkomstenbelasting geldt bij de giftenaftrek een drempel die afhankelijk is van het inkomen. Deze drempel is niet van toepassing bij periodieke giften. De voorwaarden hiervoor zijn: U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt. U betaalt het bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt.

Voor het vastleggen van zo’n periodieke gift vindt u bij de belastingdienst een formulier, dat u hier kunt downloaden.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voorbeeld: wanneer u maandelijks als periodieke gift € 10,00 schenkt aan Stichting Vonk, kunt u jaarlijks 1,25 x € 120,00 = € 150,00 aftrekken als gift van uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelastingaftrekken. Uw belastingvoordeel bij zo’n periodieke gift is dus minimaal 37,1 % van € 150,00 oftewel € 55,00. Uiteindelijk betaalt u dus maar € 45,00. Mocht uw inkomen in een hogere belastingschijf uitkomen, dan is uw voordeel uiteraard groter.

Doelstelling Stichting Vonk: ‘Wij staan voor professionele kunst- en cultuureducatie voor iedereen van jong tot oud. Wij willen ook doelgroepen bereiken die anders niet of nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen om participatie in de samenleving bevorderen. Door samenwerking met andere culturele en maatschappelijke partners dragen wij bij aan de ambitie om Waddinxveen van een cultureel klimaat te voorzien.’  

 

RSIN 98.98.542

Voor meer informatie over onze organisatie kijk hier