Gratis les met RMBA extra vergoeding

Met deze regeling kunnen kinderen t/m 17 jaar gratis les bij Stichting Vonk volgen. Wij zorgen voor een gratis leeninstrument. Bent u ouder dan 17 jaar? Volwassenen krijgen 50% korting als ze gebruik kunnen maken van deze regeling.

Kijk hieronder of uw kind of u daarvoor in aanmerking komt. De Regeling Bijdrage Maatschappelijke Activiteiten 2018 is bedoeld voor:

  • kinderen tot en met 17 jaar, van wie de ouders een laag inkomen hebben
  • personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn en een laag inkomen hebben
  • personen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die chronisch ziek of gehandicapt zijn én een laag inkomen hebben

Meer informatie bij onze administratie of bij de gemeente Waddinxveen