Home >> Nieuws >> Cultuureducatie met Kwaliteit Waddinxveen 2017-2020

Cultuureducatie met Kwaliteit Waddinxveen 2017-2020

Bezoekt uw kind of kleinkind een basisschool in Waddinxveen? Dan is het u vast al opgevallen dat het recentelijk een voorstelling heeft bezocht of aan een ander cultureel project op school heeft meegedaan. Dit kan dank zij een programma dat Vonk in samenwerking met de Gemeente Waddinxveen sinds 2014 uitvoert: alle Waddinxveense kinderen maken in hun basisschooltijd kennis met de verschillende disciplines van kunst en cultuur, zoals muziek, tekenen/schilderen, bewegen/dans, toneel/drama, taal/literatuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van lokaal aanbod. Want dan kunnen kinderen na deze eerste kennismaking op school in hun directe leefomgeving hun talent verder ontwikkelen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt er dankzij extra financering vanuit de overheid aandacht besteed aan de integratie van kunst- en cultuuronderwijs in het dagelijkse lesprogramma van de basisscholen.