Home >> Erfgoedlessen Waddinxveen

Erfgoedlessen Waddinxveen

Binnenkort vind je hier Waddinxveense erfgoedlessen die door alle scholen gebruikt kunnen worden. CMK-scholen krijgen een extra training om vakoverstijgend muzieklessen en lessen Beeldend erbij aan te laten sluiten. Wil je meer hierover te weten komen? Stuur dan een mail naar info@stichtingvonk.nl