a Erfgoedlessen Waddinxveen | Stichting Vonk

Home >> Erfgoedlessen Waddinxveen

Erfgoedlessen Waddinxveen

Stichting Vonk ontwikkelt met middelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie erfgoedlessen voor de Waddinxveense basisscholen. Deze lessen sluiten aan bij de lokale geschiedenis en zijn lesstofvervangend. Alle lessen kunnen gratis gebruikt worden. Bij elke les hoort een leskoffer met uniek, deels historisch lesmateriaal die voor een aantal weken bij Vonk geleend kan worden. Je kan de koffer(s) reserveren via www.cultuureducatiewaddinxveen.nl. CMK-scholen krijgen een extra training om vakoverstijgend muzieklessen en lessen Beeldend erbij aan te laten sluiten. Alle erfgoedlessen worden momenteel ook met lessen drama en dans verrijkt - ook die kunnen leerkrachten in het basisonderwijs na een eenmalige training zelf gaan geven. Wil je meer hierover te weten komen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar ingridranftl@stichtingvonk.nl 

De volgende lessen staan nu als Powerpoint op onze site: 

groep 1 en 2: Wat heeft Meneer de Uil gevonden?

groep 3 en 4: Doe mee met Imani

groep 5 en 6: Op stap met Jet en Jan - Leven in 1910

groep 7 en 8: De hefbrug

De bijbehorende docentenhandleidingen zijn bij elke les te downloaden.